Thu, 21 Jun 2018 14:58:10 +0200IOS-559 using updateThreadListDelegate
Dirk Zimmermann <dirk@pep-project.org> [Thu, 21 Jun 2018 14:58:10 +0200] rev 5011
IOS-559 using updateThreadListDelegate

Thu, 21 Jun 2018 14:51:46 +0200IOS-559 separate imports
Dirk Zimmermann <dirk@pep-project.org> [Thu, 21 Jun 2018 14:51:46 +0200] rev 5010
IOS-559 separate imports

Thu, 21 Jun 2018 14:50:40 +0200IOS-559 fix awkward spelling
Dirk Zimmermann <dirk@pep-project.org> [Thu, 21 Jun 2018 14:50:40 +0200] rev 5009
IOS-559 fix awkward spelling

Thu, 21 Jun 2018 14:46:02 +0200IOS-172 merge from default IOS-172
Xavier Algarra <xavier@pep-project.org> [Thu, 21 Jun 2018 14:46:02 +0200] rev 5008
IOS-172 merge from default

Thu, 21 Jun 2018 14:44:26 +0200IOS-172 settings view generalized IOS-172
Xavier Algarra <xavier@pep-project.org> [Thu, 21 Jun 2018 14:44:26 +0200] rev 5007
IOS-172 settings view generalized

Thu, 21 Jun 2018 14:45:40 +0200IOS-559 use currentlyDisplaying()
Dirk Zimmermann <dirk@pep-project.org> [Thu, 21 Jun 2018 14:45:40 +0200] rev 5006
IOS-559 use currentlyDisplaying()

Thu, 21 Jun 2018 14:39:23 +0200IOS-559 currentlyDisplaying(message: Message)
Dirk Zimmermann <dirk@pep-project.org> [Thu, 21 Jun 2018 14:39:23 +0200] rev 5005
IOS-559 currentlyDisplaying(message: Message)

Thu, 21 Jun 2018 13:17:02 +0200IOS-559 skeleton for didDeleteInternal()
Dirk Zimmermann <dirk@pep-project.org> [Thu, 21 Jun 2018 13:17:02 +0200] rev 5004
IOS-559 skeleton for didDeleteInternal()

Thu, 21 Jun 2018 13:03:08 +0200IOS-559 deduplicate some code
Dirk Zimmermann <dirk@pep-project.org> [Thu, 21 Jun 2018 13:03:08 +0200] rev 5003
IOS-559 deduplicate some code

Thu, 21 Jun 2018 12:59:19 +0200merges default IOS-33
buff <andreas@pep-project.org> [Thu, 21 Jun 2018 12:59:19 +0200] rev 5002
merges default